ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA I VANJSKE RASVJETE

Održavanje električne instalacije podrazumijeva:

 • redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima i na način određen projektom i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i s uvjetima održavanja građevine,
 • izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,
 • izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena.

INFORMACIJE O USLUGAMA

Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10, u daljnjem tekstu Propis) propisana su tehnička svojstva niskonaponskih električnih instalacija građevina, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za električne instalacije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode namijenjene za ugradnju u električnu instalaciju.

Održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i Propisom, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Održavanje električne instalacije koja je izvedena ili se izvodi u skladu s prije važećim propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima je električna instalacija izvedena.

vanjska rasvjeta

Uvjeti

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s projektom građevine i praćenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za električne instalacije u njoj, te:

 • zapisnicima (izvješćima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije,
 • zapisnicima o radovima održavanja.

Zakonski rokovi održavanja

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:

 • četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
 • četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
 • petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,
 • četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove.

Način obavljanja redovitih pregleda električne instalacije određuje se projektom građevine, a uključuje najmanje:

 1. pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi električne instalacije u ispravnom stanju,
 2. mjerenje radi utvrđivanja je li električna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom građevine što uključuje ispitivanje električne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, normama na koje ta norma upućuje, te odredbama Propisa, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje električne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrđenog stanja dijelova električne instalacije upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

 • Nudimo održavanje elektroinstalacija i vanjske rasvjete

 • Vršimo ispitivanja i atestiranje elektroinstalacija niskog napona

 • Vršimo izvanredne popravke elektroinstalacija

javna rasvjeta

INFORMACIJE O USLUGAMA

Najkvalitetniji Materijali 100%
Stručno Osoblje 100%
Brzo Odrađen Posao 100%

RADNO VRIJEME

PON – PET 7:00 – 15:00
Subota ZATVORENO
Nedjelja ZATVORENO

  098/358-469

LOKACIJA

OSTALE USLUGE

Pratimo trendove i inovacije u svijetu elektrotehnike i uvijek nastojimo biti u korak s istima, pa tako smo kroz razne edukacije i iskustvo u odrađivanju posla proširili našu tvrtku na razne usluge kako bi Vama omogućili cjelokupne elektroinstalacije.

Izrada Solarnih Sustava

Mrežni fotonaponski sustavi
Otočni fotonaponski sustavi
Solarna javna rasvjeta

Elektroinstalacije Jake I Slabe Struje

Industrijske elektroinstalacije
Instalacije u kućanstvu
Podžbukne i nadžbukne instalacije
Gromobranske instalacije
Antenski sustavi

Atesti Elektroinstalacija

Ispitivanje elektroinstalacija
Mjerenje otpora izolacije
Izrada projektne dokumentacije elektroinstalacija

Strukturno Kabliranje

Informatika
Optika
Antene
Telefonija

Rasvjeta

LED rasvjeta, LED trake
Pametne žarulje
Vanjska rasvjeta
Dekorativna rasvjeta
Rasvjeta za poslovne prostore i restorane

Industrijska Automatizacija

Izrada SCADA sustava
PLC programiranje
Izrada elektro ormara

Instalacija “Pametnih” Sustava

Rješenja za automatizaciju domova i poslovnih zgrada

Najam Auto Dizalice

Auto košara radne visine 11.5m
Educirani djelatnici za rad s košarom
Educirani djelatnici za rad s motornom pilom
Održavanje javne rasvjete

Izrada Kompenzacija Jalove Energije

Automatska kompenzacija
Kvalitetni kondenzatori
Automatska regulacija faktora znage

Izrada Razvodnih Ormara

Prilagodba sustava po projektu
Izrada po zahtjevu korisnika
Ugradnja, ispitivanje i atesti razvodnih ormara

GARANCIJA KVALITETE

Dugogodišnje iskustvo, educirani i visoko motivirani timovi, vrhunski alat i visoko kvalitetni materijali garancija su kvalitetnog izvođenja radova na Vašim objektima. Apsolutno poštivanje ugovorenih rokova, fleksibilnost prilikom izvođenja i odgovornost prema investitorima ili naručiteljima su samo neki od razloga zašto smo tokom našeg dugogodišnjeg rada odradili stotine projekata diljem Hrvatske.

POŠALJITE UPIT

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili trebate naše usluge ispunite obrazac i javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

BROJ TELEFONA

098/358-469

RADNO VRIJEME

PON – PET 7:00 – 15:00

BROJ TELEFONA

098/358-469

RADNO VRIJEME

PON – PET 7:00 – 15:00